18 листопада 2013

Особливості Курсу “Стратегічне планування за ТоР”

ЩО ОСОБЛИВОГО У СТРАТЕГЧІНОМУ ПЛАНУВАННІ ЗА ВЕРСІЄЮ ТоР ?

Три важливі речі:
  • По - перше, це детально розроблений і апробований у більш ніж 40 країнах світу потік стратегічного планування з використанням сучасної технології інженерії знань (виявлення та фіксації знань, досвіду, вмінь, думок) людей, які залучені до створення стратегічного плану. Завдяки використанню інструментів ТоР суб’єктивні складності стратегічного планування (різномаїття точок зору учасників планування, неодназність сприйняття бар'єрів та перешкод, відмінності у системі цінностей, професійній підготовці і кваліфікації) перетворюються на можливості та переваги групи;
  • По - друге, це глибинне залучення всіх учасників процесу до розробки стратегії, увага до думок кожного, їх врахування і пошук консенсусу на всіх етапах розробки;
  • По - третє, формування у кожного із учасників стратегічного планування почуття причетності до кінцевого продукту і персональної відповідальності за його реалізацію.

 
Design by Antoshchuk YV