18 листопада 2013

Особливості Курсу “Методи групової фасилітації”


ЩО ОСОБЛИВОГО У СТРАТЕГЧІНОМУ ПЛАНУАВАННІ ЗА ВЕРСІЄЮ ТоР ?


Три важливі речі:
 1. По - перше, це детально розроблений і апробований у різних країнах світу потік стратегічного планування з використанням сучасної технології інженерії знань (виявлення та фіксації знань, досвіду, вмінь, думок) людей, які залучені до створення стратегічного плану. Завдяки використанню інструментів ТоР суб’єктивні складнощі стратегічного планування перетворюються на можливості та переваги;
 2. По - друге, це глибинне залучення всіх учасників процесу до розробки стратегії, увага до до думок кожного, їх врахування і пошук консенсусів на всіх етапах розробки;
 3. По - третє, формування у кожного із учасників стратегічного планування почуття причетності до кінцевого продукту і персональної відповідальності до його реалізації
ЗМІСТ ТРЕНІНГУ

П’ять робочих сесій потоку стратегічного планування за технологією ТоР:
1) підготовка та дизайн;
2) практичне бачення, зображення майбутнього (візія);
3) основні протиріччя, складнощі, бар’єри та причини, які блокують реалізацію бачення майбутнього;
4) стратегічні напрямки подолання протиріч і просування до реалізації бачення майбутнього;
5) сфокусоване впровадження за допомогою дій, які потрібні для здійснення нових напрямків, а також способи вимірювання та реалізації планів


Програма тренінгу

Частина 1. Групова фасилітація: представлення програми та визначення понять

1. Що таке фасилітація?
 • Основні поняття та смисли
 • Специфіка та особливості партисипативного підходу
 • Фасилітація як ключова компетенція сучасного лідера
2. Історія ТОP (Технологія участі) та ICA (Інститут з культурних питань http://ica-international.org)
 • Історія походження методу і сучасне застосування
 • Вступна бесіда - демонстрація моделі ОРІП (від англ. ORID - Об'єктивний, Рефлекторний, Інтерпретативний, Приймаючий рішення)
3. Tеорія ОРІП
 • Створення змістовно-організаційної основи для дискусій і роботи в групі
 • Техніки для проведення ефективної бесіди, засідання або зустрічі
4. Практичне використання ОРІП
 • Складання і вибір певних питань, в залежності від учасників і цілей бесіди
 • Побудова логічних зв'язків між етапами ОРІП, різними елементами практичних прикладів і актуальною темою семінару (за вибором учасників)
Частина 2. Метод Досягнення Консенсусу

1. Демонстрація Методу Досягнення Консенсусу
 • Тема для досягнення учасниками консенсусу буде визначена під час першої частини тренінгу
 • Фасилітація з використанням технік ОРІП, Мозговий Штурм, Реструктуризація, Конверсія Ідей і Рефлексія
2. Теорія Методу Досягнення Консенсусу
 • Сучасні наукові теорії консенсусу та їх відображення у підході ТоР
 • Рівні консенсусу
 • Приклади застосування ТоР методу побудови консенсусу в державному та муніципальному управлінні, бізнесі та неурядовимі громадськимі організаціями
3. Рефлексія
 • Як провести аналіз і осмислення того, що відбувається
 • Зв'язок і взаємовідношення учасників між собою і з фасилітатором або лідером, ставлення учасників один до одного, відносно фасилітатора або лідера
Частина 3. Від ідеї до дій

1. Метод побудови плану дій з використанням ТоР
 • Розробка загального змісту / аналіз контексту
 • Формування бачення майбутнього успіху
 • Оцінювання поточної реальності
 • Артикуляція групових зобов'язань
 • Визначення завдань і команд
 • Створення календарного плану дій
Частина 4. Практика
 • Професійні якості та вміння, необхідні для успішної роботи з групою. Мотивація і психологічна готовність фасилітатора
 • Формування фасілітативної поведінки. Фасилітатор як керуючий процесом та динамікою роботи групи.
 • Особисті засоби впливу фасилітатора на групу: голос, мова тіла, вербальна мова, управління через простір
 • Впевнений виступ у роботі фасилітатора: підготовка, огляд змісту (структура, зміст, стиль, технічна підтримка).

Розклад роботи:
Перший день: 8:30 – 18:00.
Обідня перерва: 13:00 – 14:00
Другий день: 8:30 – 18:00
Обідня перерва: 13:00 – 14:00


Вартість дводенного інтенсивного курсу: див. Розклад тренингів

В кошторис входить:
 • посібник з базовими техніками ТоР
 • обід
 • перерви на каву


P.S. Проїзд до місця проведення семінару та проживання учасники забезпечують самостійно.

 
Design by Antoshchuk YV