18 листопада 2013

Курс “Методи групової фасилітації”

Методи групової фасилітації - це базовий семінар, який представляє вдосконалену інструментальну методологію розвитку спільної участі в процесах розвитку. Активна та всебічна участь в даний час розглядається як ключова складова сучасних проектів розвитку.

Більшість практиків сходяться на думці про необхідність включення партисипативного підходу для створення потенціалу, підвищення результативності, залучення зацікавлених сторін та вдосконалення інституційної прозорості. Хоча більшість проектів і визначає цінність участі, проте лише небагато практиків досконало володіють передовими партісіпатівнимі технологіями проведення результативних заходів різного виду.

Цілі програми: оволодіння практичними базовимі знаннями, уміннями й інструментами, необхідними для:
  • Результативної групової роботи
  • Послідовної самоорганізації, саморуху групи
  • Забезпечення внутрішньої мотивації й відповідальності щодо участі у груповій роботі
  • Залучення та включення членів команди в розробку і реалізацію цілей і місії організації
  • Ефективної роботи з групою або командою для досягнення загального успіху
  • Стратегічного мислення і розвитку
  • Вироблення інноваційних ідей та розвитку креативності у команді

Тривалість: 2 дні 

 
Design by Antoshchuk YV